Mga kaalaman na dapat mong malaman upang ikaw ay Yumaman!

Share your this to your friends!

Maaring ikaw ay hindi familiar sa “Financial Literacy”. Baka ngayon mo lamang ito narinig o nabasa. Subalit ano nga ba ang kayang gawin ng Financial Literacy sa iyong buhay at paano nito mababago ang iyong financial life?

According to the site of “The Balance”, Financial Literacy refers to “myriad skills”. Ano nga ba ang myriad skills? Ito ay ang pagdedecide o pagpili natin sa paggagamitan nang ating pera. Ito ay may iba’t ibang way o pamamaraan. Some of it are basic ways, na kung saan ay gumagamit lamang tayo ng mga simpleng pamamaraan upang budgetin ang pera ayon sa ating mga paggagastusan. Samantalang ang iba naman ay may complicated ways to decide or choose sa patutunguhan ng kanilang pera. Dahil nais nilang mamili sa pagitan ng mga risky things kagaya ng pagtatayo ng business, pagsasangla, and even gambling. Still confuse? Is it hard to understand? I got you! To make it concise and simple, I’ll give you some ways that will surely help you to understand and appreciate the beauty of Financial Literacy. I have three ways here, it represents different person ways of choosing what is right for their money. Ang unang pamamaraan ay ang mga tao na idinedepende lamang ang kanilang gagastusin sa income na nakukuha nila o mayroon sila sa isang buwan. For example, kung ikaw ay kumikita lamang ng 20,000 sa isang buwan ay hindi dapat lalagpas dito ang mga gagastusin mo. Isa ka ba sa mga gumagawa nito? O baka ikaw ay kabilang sa pangalawang pamamaraan? Ang pangalawang pamamaraan naman ay ang mga taong hindi ninanais gumastos at itinatabi na lamang ang perang kinita for future purposes. For example, kumikita ka ng 20,000 sa isang buwan at mas pinipili mo na lamang itong ipunin sa bangko for future purposes. Do you belong here? Or still don’t? Let’s see if you belongs to the final way. The third way is called “80/20 budgeting rule”. I know you are confuse right now, and even questioning yourself “why am I reading this? Does it make any sense?” Yes it is! So stay still with me until the end! I promise to help you change your old ways of managing your money through reading my articles! Proceeding to the further explanation of the “80/20 Budgeting Rule”. Ang 80/20 budgeting rule ay isang pamamaraan ng pagbabudget ng pera na kung saan ang 80% ng income ay mapupunta sa mga  gastusin samantalang ang natitirang 20% ng pera ay iipunin at itatabi sa bank accounts. For example, kung ikaw ay kumikita ng 20,000 sa isang buwan, ilalaan mo ang 16,000 (80% of your income) sa iyong mga gastusin at ititira o iipunin ang natitirang 4,000 (20% of your income). Now ask yourself, where do I belong? Isipin mong mabuti ang iyong mga pamamaraan na isinasagawa dahil maaari itong makaapekto sa paglago ng iyong pera o kahit sa pagyaman! Alin sa tatlong pamamaraan ang sa tingin mo ay makakatulong sayo at magiging epektibo sa iyong paglago? Upang mas mapalawak pa ang iyong mga nalalaman at kaalaman ay ating naman tatalakayin ang iba pang tinataglay ng Financial Literacy. Teka! Huwag ka muna aalis sapagkat hindi pa sapat ang mga una mong nabasa! Yes you heard it right! Ika nga nila, Papunta pa lang tayo sa exciting part! At magpapahuli ka ba? Hahayaan mo na lang ba na hanggang “Add to cart” ka na lang sa shoppee instead of shipping it out and buy it for yourself? Dahil “Deserve mo naman!”We will now proceed on the deeper explanations about Financial Literacy. Nagsisimula ang Financial Literacy sa unang pagkakataon na maunawaan mo ang halaga ng pera. Ang pagkakaroon mo ideya sa kung ano ang pros and cons of money decisions, pagcocompare ng mga price ng mga products na bibilhin mo, pagsasaalang alang ng mga bagay na nararapat mo lamang bilhin at mga bagay na ninanais mo lamang bilhin, at saka pagdedesisyon ng mabuti bago gumamit ng pera. Being Financial Literate does not mean you always know the right thing for your money. It only gives you a privilege to protect your money from unnecessary things that you don’t need, it also helps you na maiwasang mabiktima ng mga panloloko o krimen na maaaring makaapekto sa iyong pera. One of the positive impact of being financially literate is being knowledgeable in tracking your monthly or even daily expenses. It is to manage your money and maintain it. Here are some questions you can ask yourself, to determine if you are financially literate or not. It came from “The balance site”, here are the questions:

  • How much will this cost?
  • How do the short-term and long-term costs of this choice compare?
  • What are the rules that apply to this choice? For example, if I miss a payment, will I have to pay a fee?
  • If I use my money for this, what will I have to give up? What will I gain?
  • If this is a risky decision, can I afford to lose this money?

Kung tinatagalay mo na ang mga katangiang nabanggit sa article na ito ay mabuti. Dahil nasa unang level ka na ng Financial Literacy. At kung patuloy mo itong mapapalago ay mas lalong nakakabuti. Ang mga natutunan mo sa articles na ito ay nagpapahiwatig na hindi pa huli ang lahat upang subukang aralin at pasukin ang Financial Literacy. Because it will surely help you to expand your knowledge in managing and maintaining your money. Wherein it can also help us to lessen the chances of experiencing the root of societal issues, the Poverty. So what are you waiting for? Magsimula ka nang ayusin at baguhin ang iyong mga pamamaraan sa pagpapalago ng iyong pera. Dahil hindi na uubra ang mga makalumang pamamaraan sa pagbabudget. Lalo pa ngayon na may inflation sa buong mundo. Hindi natin matitiyak na palagi tayong may kikita at magkakapera kaya’t nararapat na masigurado nating may sapat tayong kaalaman at kakayahan upang mapanatili ang pagpasok ng pera sa ating bulsa at mapalago ito.

Share your this to your friends!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *