SARA GERONIMO, fake news ang paglipat sa GMA

Share your this to your friends!

Maugong ngayon ang usap-usapan sa showbiz ang paglipat diumano ni Sarah Geronimo sa GMA Network. Nang dahil nga sa pagkawala ng prangkisa sa mother studio ni Sarah ay may mga kasamahan siya na nag-over the bakod na, gaya nina Pokwang, Maja Salvador at Bea Alonzo. 

GMA Network

Ilang linggo na rin ang mga usapin patungkol nga sa paglipat ni Sarah sa Kapuso network. Medyo matagal na rin kasi na walang proyekto ang singer-actress na kasalukuyan ay under Viva Management. Pero ang usapin na iyan ay nabigyan na ng tuldok dahil mananatili pa rin daw na kapamilya si Sarah. Sa ngayon ay binibigyan muna ni Sara ng panahon ang pagiging Mrs. Guidicelli. 

The Summit Express

Naging kontrobersyal nga ang secret wedding ni Sarah kay Mateo. You and Me against the world ang drama. Nabibigyan na rin ng panahon ng popstar ang kanyang sarili. Matapos ang ilang taon sa pagtatrabaho at breadwinner sa pamilya. Makikita sa social media posts ng popstar ang pag-aabroad kasama ang mister. At halatang masayang-masaya si Sara sa kabila man ng hindi pagkakaunawan sa magulang ay mukhang pinaninindigan talaga ni Sarah ang kanyang desisyon na pakikipag-isa kay Matteo. 

sarahgeronimo.ph

Subalit sa kabilang banda ay may mga usapan-usapan na nakikipag-negosasyon daw diumano si Matteo Guidicelli sa GMA. Kong saan ang nais daw nitong proyekto ay kagaya sa format ng show ni Drew Arellano. Wala pa naman opisyal na pahayag si Mateo ukol dito. Si Sara at Matteo ay parehong nasa ilalim ng pangangalaga ng Viva Artist Agency. 

Author

Share your this to your friends!

3 Comments

 1. Ηеllo!
  Ρеrhаps my mеѕѕаgе is too speсifіc.
  But mу older sistеr fоund а wondеrful mаn herе and they hаvе а great rеlаtіonship, but what abоut me?
  Ι am 23 years old, Αlеnа, frоm thе Сzeсh Rеpublіс, knоw Englіѕh languаgе аlsо
  And… better tо sаy іt іmmеdіаtеly. Ι аm bіѕеxual. Ι аm nоt jеalous of another wоman… eѕресiallу іf we makе lоvе tоgеther.
  Αh yes, I сook vеrу tаѕtyǃ аnd I love nоt onlу сoоk ;))
  Ιm real gіrl аnd lоoking for sеrіоuѕ аnd hot relationship…
  Аnуway, you can fіnd mу prоfile herе: http://compxafoxphifor.gq/topic-22858/

 2. Ηellо!
  Ι apоlogize for the оvеrly sреcifiс mеssagе.
  Му girlfriеnd аnd I lоvе еаch оther. Αnd wе аre аll great.
  But… we neеd а man.
  Ԝе аre 27 уears old, frоm Romаnіа, we alѕo know engliѕh.
  Ԝе never gеt bоrеd! Аnd not оnlу іn tаlk…
  Μy nаme is Αlеna, mу profile іѕ herе: http://wadaho.ml/item-95736/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *